Biomateriał syntetyczny Neobone

180,00 zł

Waga

Neobone to osteokondukcyjny materiał alloplastyczny przeznaczony do wypełnienia ubytków kostnych. Jego dwufazowy charakter umożliwia kontrolowany profil resorpcji podobny do ludzkiej kości. Dzięki swojemu składowi, 75% hydroksyapatytu i 25% beta fosforanu trójwapniowego, Neobone regeneruje nową kość poprzez dwa różne etapy aktywacji. Rozpad B-TCP przez osteoklasty uwolni jony, które wspomagają wzrost kości, podczas gdy hydroksyapatyt działa jako podpora dla wrastającej tkanki kostnej podczas odbielania przeszczepu, będąc powoli zastępowanym.

Przed implantacją Neobone BCP należy impregnować krwią pacjenta lub autologicznym szpikem kostnym w celu wprowadzenia do przeszczepu komórek krwi, czynników wzrostu oraz, w przypadku szpiku kostnego, komórek osseoprogenitorowych. Następnie materiał należy natychmiast umieścić w ubytku kostnym, w kontakcie z tkanką gąbczastą. Powierzchnia kości musi być odświeżona i lekko zakrwawiona, aby zapewnić odpowiedni dopływ krwinek i czynników wzrostu do całego przeszczepionego materiału.

Dołącz do naszego newslettera

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.